Cykla på Bjärehalvön

På Bjärehalvön finn det många fina cykelstråk. Här cyklar du genom öppna strandängar, flera mindre kustsamhällen och små skogspartier.

Det gynsamma klimatet och Hallandsåsens utmanande backar gör Bjärehalvön till den perfekta cykeldestinationen.     

 
Förslag på cykelleder