Vandra

Hovs Hallar - 3 km

Har man inte tidigare besökt Hovs Hallar så är det nästan ett måste. Här möts Hallandsåsen och havet på ett mycket dramatiskt sätt med höga uppspruckna klippbranter, rauker, klapperstensfält och grottliknande formationer. Höjderna ovanför klippbranterna utgörs av enefälader och små skogsdungar vilket gör det lättare att gå.
Skåneleden löper längst höjdkanten. I övrigt finns ett antal stigar du kan följa både på höjden och längs stranden.

Axelstorpsslingan - ca 9 km

Slingan börjar i Båstad vid Drivans Sportcenter. Slingan är lagd så att du vandrar förbi ånga sevärdheter såsom gravhögar, fornåkrar, ättestupa och hålvägar. Under vandringen kommer du även att gå genom odlingslandskap, bokskogar, ljunghedar, enebackar och över raviner och bäckar. Från vissa delar av slingan har du en fantastisk utsikt över Båstad och Laholmsbukten. 

Grevie Backar - 3 km

Grevie backar är en okänd pärla för många. Området domineras av gräsbevuxna rullstensåsar. På en del av höjderna finns bronsåldershögarna och runt om även gravar från järnålder, som stensättningar, högar och gravfält. Ni parkerar i Killbäckstorp.
Här finns en tre kilometer lång slinga som leder er genom det vackra och varierande landskapet med fina enefälader, hag- och åkermark och mindre skogspartier.I områdets västra del rinner Tinabäcken som fått sitt namn av att den aldrig fryser till.

Under den sista halvan av april blommar tusentals backsippor som färgar backarna blåvioletta.

Skåneleden

Rundvandring utmed Bjärekust och Hallandsås. Här får du uppleva fågelrika strandängar, vida havsvyer och rikligt med konsthantverkare och aptitretande matställen. Det finns fyra olika etapper som du kan vandra:

Båstad-Knösen - Etapp 16, 13 km
På Hallandsåsens lummiga nordsluttning kan du upptäcka geologiska formationer och en tennismetropol.

Knösen-Torekov - Etapp 17, 11km
Stigar leder dig genom sagolandskapet Hovs hallar med klippor och språng.

Torekov-Vejbystrand - Etapp 18, 20km
En etapp längs lättrampade stigar och strandvägar över fälader.

Ängelbäcksstrand-Båstad - Etapp 21, 14km
Här vandrar du tvärs över Bjärehalvön, över den skogklädda åsen och de öppna sluttningarnar.

Karta över hela Skåneleden.